Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2015  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 Result  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014  
 • शिक्षण प्राथमिक - आस्थापना बाबींचे चेकलिंस्ट  
 • 10% ग्रामपंचायत नियुक्ती आदेश  
 • सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा - उपलब्ध प्रश्न पत्रिका संच 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 अंतिम यादी  
 • लेखी परिक्षा सुचना - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग -प्रलंबित वैद्यकिय देयक कॅम्प  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 
 • अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती  
 • 9वी 10वी मध्ये शिकत असणाऱ्या अनु.जातीच्या विद्यार्थी/विद्यार्थिंनीना शिष्यवृत्ती  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 पात्र/अपात्र यादी 
 • भरती 2014 - ग्रामसेवक पदाची यादी  
 • सर्व शिक्षा अभियान - भरावयाच्या पदांची जाहिरात 
 • सर्व शिक्षा अभियान - answer key 
 • जिल्हा परिषद पुणे भरती 2014 जाहिरात 
 • गट /पंचायत अभियंत -नियुक्ती बाबत  
 • ‍‍ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग -डाटा ऑपरेटर भरती २०१४ 
 • ‍‍शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – कला शिक्षण निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – कार्यशिक्षण निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – शारीरिक शिक्षण व आरोग्य निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग - अंशकालीन निदेशकपदाच्या सर्वसाधारण सूचना 
 • कृषि विभाग - 2002-03 ते 2013-14 बायोगॅस सयंत्र लाभधारकांची यादी. 
 • गट /पंचायत अभियंत -नियुक्ती बाबत  
 • शिक्षण प्राथ - केंद्र प्रमुख अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.