Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम‍ विकास अधिकारी पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश खेड  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश दौंड  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - Tally Operator Bharti July 2015  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक स्थायित्वाचा लाभ वेल्हा  
 • ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाकडील हात पंपाचे जुने साहित्याचे लिलाव  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - CET 2010 पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी न.पा.212  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - data entry operator भरती 2015.  
 • ग्रामपंचायत विभाग -मुद्रंक शुल्क अनुदान सन 2014-15.  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - केंद्र प्रमुख पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2015.  
 • बांधकाम विभागा उत्तर - सर्वसाधारण बदल्या 2015 यादी.  
 • पशुसंवर्धन विभागा - सर्वसाधारण बदल्या 2015 पशुधन पर्यवेक्षक पदाची यादी.  
 • अर्थ विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 
 • अर्थ विभाग कनिष्ठ लेखाधिकारी, पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 
 • अर्थ विभाग वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 
 • अर्थ विभाग कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम जेष्ठता यादी 
 • सामान्य प्रशासन विभागा - सर्वसाधारण बदल्या 2015 विस्तार अधिकारी व वरिष्ठ सहाय्यक पदाची यादी.  
 • ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग - कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता पदाची भरती 2015  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक सर्वसाधारण बदल्या 2015 - वेळापत्रक  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक सर्वसाधारण बदल्या 2015 - शिक्षकांच्या आपसी बदल्यांची यादी 
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश पुरंदर  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश मुळशी  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश इंदापुर  
 • अर्थ विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - लेखा संवर्ग सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - अधिक्षक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - कक्ष अधिकारी पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • पशुसंवर्धन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • कृषि विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - कृषि अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी कृषि पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • बांधकाम विभाग उत्तर सर्वसाधारण बदल्या 2015 - स्थापत्य अभियंतात्रिकी सहाय्यक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • बांधकाम विभाग उत्तर सर्वसाधारण बदल्या 2015 - कनिष्ठ अभियंता पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • महिला व बाल कल्याण विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिका पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • ग्रामपंचायत विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - ग्रामसेवक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • ग्रामपंचायत विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - ग्रामविकास अधिकारी पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • ग्रामपंचायत विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक - केंद्र प्रमुख पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सहाय्यक पुरुष पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सेवक पुरुष पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 औषध निर्माण अधिकारी पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सहाय्यक महिला पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सेवक महिला पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 लॅब‍ टेक्निशीयन पदाची अंतिम वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 परिचर संवर्गातील विनंती प्राप्त बदल्यांची यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 ग्रामसेवक/ग्राविअ/वि.अ.(पं) पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • छोटे पाटबंदारे विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरेखक पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • छोटे पाटबंदारे विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 अनुरेखक पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • छोटे पाटबंदारे विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 कनिष्ठ आरेखक पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • छोटे पाटबंदारे विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 मुख्य आरेखक पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • महिला व बाल कल्याण विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • महिला व बाल कल्याण विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 पर्यवेक्षक पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सहाय्यक पुरुष पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सेवक पुरुष पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 औषध निर्माण अधिकारी पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सहाय्यक महिता पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 आरोग्य सेवक महिता पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची वास्‍तव्य जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश भोर  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश बारामती  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्रामसेवकामधुन ग्रामविकास अधिकारी यांचे पदोन्नती यादी.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग सर्वसाधारण बदल्या 2015 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियंता सहाय्यक पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 
 • बांधकाम विभाग सर्वसाधारण बदली माहिती सादर करणेबाबतचे पत्र  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक नियुक्ती आदेश  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - कनिष्ठ अभियंता पदाची अंतिम जेष्ठता यादी  
 • कृषि विभाग - विस्तार अधिकारी कृषि पदाची अंतिम जेष्ठता यादी  
 • कृषि विभाग - कृषि अधिकारी पदाची अंतिम जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - स्थापत्य अभियांत्रिकी अंतिम जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - मिस्त्री श्रेणी 1 अंतिम जेष्ठता यादी 
 • बांधकाम विभाग उत्तर - मिस्त्री श्रेणी 2 अंतिम जेष्ठता यादी 
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश जुन्नर  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश जुन्नर  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश बारामती  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश दौंड  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश इंदापुर  
 • शिक्षण विभाग उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक तात्परती सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग उर्दु उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक तात्परती सेवा जेष्ठता यादी 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता अभियान - अंतिम निवड यादी  
 • सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011- अंतर्गत प्रारुप यादी  
 • GSDA Dept Advertise  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहाय्यक लेखाधिकारी  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - कनिष्ठ लेखाधिकारी  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक उर्दु प्राथमिक शाळा सुट्यांची यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - मुख्याध्यापक  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - केंद्र प्रमुख  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - विस्तार अधिकारी शिक्षण  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश खेड  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश आंबेगांव  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश शिरुर  
 • पशुसंवर्धन विभाग - ALDO, LSS & Dresser तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम सेवक जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी पंचायत जेष्ठता यादी  
 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - Data Entry Operator पात्र उमेदवार यादी  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2015  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 Result  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014  
 • शिक्षण प्राथमिक - आस्थापना बाबींचे चेकलिंस्ट  
 • 10% ग्रामपंचायत नियुक्ती आदेश  
 • सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा - उपलब्ध प्रश्न पत्रिका संच 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 अंतिम यादी  
 • लेखी परिक्षा सुचना - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग -प्रलंबित वैद्यकिय देयक कॅम्प  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 
 • अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती  
 • सर्व शिक्षा अभियान - भरावयाच्या पदांची जाहिरात 
 • सर्व शिक्षा अभियान - answer key