Get Adobe Flash player

मान्यवर

 
 
मा.श्री. राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपती
भारत सरकार
मा.श्री.नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान
भारत सरकार
मा.श्री.बीरेंद्र सिंह चौधरी
मंत्री ग्रामविकास व पंचायती राज
भारत सरकार
 
 
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मंख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य
मा. श्रीम. पंकजा मुंडे
ग्रामविकास मंत्री
महाराष्ट्र राज्य
मा. श्री. दादाजी भुसे
राज्य मंत्री ग्रामविकास मंत्री
महाराष्ट्र राज्य
 
मा. इंजि.असीम गुप्ता
सचिव, ग्राम विकास व पंचायती राज विभाग
महाराष्ट्र राज्य
मा.श्री.विश्वासराव देवकाते
अध्यक्ष
जि.प.पुणे
 
मा.श्री.सूरज मांढरे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जि.प.पुणे
मा.श्री.विवेक वळसेपाटील
उपाध्यक्ष
जि.प.पुणे
मा. श्री.प्रविणकुमार माने
सभापती
बांधकाम व आरोग्य समिती
जि.प.पुणे
 
मा. श्रीमती सुरेखा चौरे
सभापती
समाज कल्याण समिती
जि.प.पुणे
मा. श्रीमती सुजाता पवार
सभापती
कृषी,पशुसवरधन व दुग्धशाळा समिती
जि.प.पुणे
मा. श्रीमती राणी शेळके
सभापती
महिला व बालकल्याण समिती
जि.प.पुणे