Get Adobe Flash player
निविदा 
अ.क्र विभागाचे नाव निविदा डाउनलोड लिंक
1 देखभाल दुरुस्ती कक्ष (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग)
हातपंपाचे जुने साहित्यांचा लिलाव  
2 महिला व बालकल्याण विभाग
Portable Amplifier