Get Adobe Flash player
निविदा 
अ.क्र विभागाचे नाव निविदा डाउनलोड लिंक
1 यांत्रिकी उपविभाग (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग)
Rig Machine निविदा  
2 महिला व बालकल्याण विभाग
Portable Amplifier  
3 आरोग्य विभाग
प्रा.आ.केंद्र कंत्राटी वाहन चालक नियुक्ती